ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  นักศึกษาลงทะเบียนโดยชำระเงินผ่านธนาคาร4 ก.พ. 2560 0:00 น.4 ก.พ. 2560 0:00 น.
  -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร นักศึกษาใหม่4 ก.พ. 2560 0:00 น.4 ก.พ. 2560 0:00 น.
  -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร นักศึกษาเก่า4 ก.พ. 2560 0:00 น.4 ก.พ. 2560 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังกำหนด4 ก.พ. 2560 0:00 น.4 ก.พ. 2560 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ