Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.การเพิ่ม-ถอน รายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2558
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่ม-ถอน รายวิชาในภาคการศึกษา 1/2558 ให้ยื่นแบบฟอร์มเพิ่ม-ถอน ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558 ภายในวันและเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2558
 2.ประกาศ:การสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 14 และ 15(เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
สำหรับนักศึกษา ที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยเลข 14 และ 15 ที่ยังไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL ITP=500 หรือ IELTS=5.5 ให้ติดต่อขอสมัครสอบได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ภายในวันเวลาทำการ
-ค่าสมัครสอบ:คนละ 1,300 บาท
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2558
 3.ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 และปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558

เรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา, ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาที่ชำระค่าหนังสือเรียนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาขอรับหนังสือได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 : นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 ให้รับหนังสือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

ช่วงที่ 2 : นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 15 ให้รับเฉพาะหนังสือคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 (ส่วนวิชาอื่นๆ จะแจกให้วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558)

หากไม่ได้รับตามกำหนดการที่แจ้งไว้ ให้ไปรับได้ร้านขายของ DS Shop อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 105 หลังจากวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

ขั้นตอนของการแจกหนังสือตำราเรียน
1.นักศึกษานำ"ใบเสร็จรับเงิน"มาเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือ
2.รับ"ใบขอรับหนังสือ"ที่ทางสำนักบัญชีฯ จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้อง 2419
3.กรอก"รหัสประจำตัว, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และจำนวนหนังสือ" ในใบขอรับหนังสือ ซึ่งรายการหนังสือที่ขอรับจะอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
4.นำใบขอรับหนังสือไปยื่นที่ห้อง 2419 เพื่อขอรับหนังสือ
5.ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ารับหนังสือไปกี่เล่ม แล้วเซ็นต์ชื่อรับหนังสือ และทางสำนักบัญชีฯ จะเก็บใบขอรับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบ
6.กรณีหนังสือ "ขาดหรือเกิน" ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัญชีโดยทันที
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ