Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการรับใบแจ้งยอดและการชำระเงิน 3/2561

ประกาศโดย   แผนกการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2562
 2.ประกาศการลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2562
 3.แจ้งเตือน : นักศึกษาค้างชำระ 2/2561

ประกาศโดย   แผนกการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
 4.ประกาศ: แจ้งกำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2562
 5.ประกาศ: เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


  click>>>  ตรวจสอบรายวิชาที่มีการเลื่อนสอบปลายภาค (กรุงเทพฯ)
  click>>>  ตรวจสอบรายวิชาที่มีการเลื่อนสอบปลายภาค (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)
ประกาศโดย   Assessment Department   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2562
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ