ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 26 เมษายน 2558
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2558
 2.กำหนดการรับใบแจ้งยอด และการชำระเงินของภาคการศึกษาที่ 3/2557

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2557 แล้ว ให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 8:30 - 16:30 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัย ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ