ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.การกำหนดวันเพิ่ม/ถอน รายวิชาภาคการศึกษา 1/2557
วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ