ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)เล่มคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2564
(Student Handbook 2021)

Thai Program for ID.19-21 ll International Program for ID.17-21


DTC System Manual


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2564
 2.รายชื่อนักศึกษาขาดเอกสาร 1/2564


*ตรวจสอบรายชื่อ ตามลิงค์*
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2564
 3.แจ้งประกาศผลสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2564
 4.การเรียนชดเชยวิชาปฏิบัติการครัว ภาคการศึกษาที่ 2-2563


* ประกาศที่ 087/2564 เรื่อง การเรียนชดเชยวิชาปฏิบัติการครัว ภาคการศึกษาที่ 2-2563 ตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 ** กำหนดตารางเรียน Make-up Class *
ประกาศโดย   วิทยาลัยดุสิตธานี   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2564
 5.แผนการศึกษา (ปรับปรุงใหม่) ภาคการศึกษาที่ 2-2564 (หลักสูตรภาษาไทย)


* 1) แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (ชั้นปีที่ 1-4) *

* 1.1) แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวฯ ID.19 ผู้ขอเลื่อนฝึก SFT ไปชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาสุดท้าย *

* 2) แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ชั้นปีที่ 1-4) *

* 3) แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ชั้นปีที่ 1-4) *
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2564
 6.กำหนดการถ่ายรูป วัดตัว ตัดชุดนักศึกษา และชุดปฏิบัติการ

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2564
 7.ประกาศ: กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564


*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2564
 8.รับเอกสารสำเร็จการศึกษาเทอม ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เสนอครั้งที่ 1


*ตรวจสอบรายชื่อ ตามลิงค์*
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2564
 9.ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาฝึกงาน

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2564
 10.การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนแบบ On Site

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2564
 11.Line group และ Microsoft Team code สำหรับเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

* Line group และ Microsoft Team code สำหรับเข้าเรียน 1/2564 (Thai Program) *
* Line group & Microsoft Team code, semester 1/2021 (International Program) *
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2564
 12.ข้อมูลติดต่อ Official Line (IT & Blended Learning Support)

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2564
 13.Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

* Welcome Package (Thai Program) *
* Welcome Package (International Program) *
ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 14.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811-3 ต่อ 531,535