ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ทางแผนกวัดผลได้เปิดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 26 เมษายน 2558
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนหรือประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2558
 2.การสอบ DEPT
สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ และห้อง 2301 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
รอบที่ 1 : 09.30 - 11.30
รอบที่ 2 : 12.30 - 14.30
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00
สามารถตรวจสอบเวลาสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบได้ที่บอร์ดด้านหน้าศูนย์ภาษา
นักศึกษาที่ไม่สามารถมาสอบในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้ ให้เข้าสอบในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 - 17.30 ห้อง 407/409
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2558
 3.กำหนดการรับใบแจ้งยอด และการชำระเงินของภาคการศึกษาที่ 3/2557

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2557 แล้ว ให้มาติดต่อขอรับใบแจ้งยอดการชำระเงินได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 8:30 - 16:30 น. และนักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยจะต้องใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินของทางวิทยาลัย ในการชำระเงินตามธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ใบนำฝากของธนาคาร)
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ