รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้

Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System
(TH) ll (ENG)

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.การเข้าสู่ระบบด้วย DTC's account เพื่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25631. ขั้นตอนการเข้าใช้งาน DTC Gmail


2. การเข้าสู่ระบบ Blended Learning (MOODLE)


3. ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Microsoft Teams
ประกาศโดย   แผนกพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2563
 2.การรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2563
 3.ประกาศ: แจ้งกำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาปีการศึกษา 2562และ2563


*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2563
 4.กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งยอดและการชำระเงิน 1/2563

ประกาศโดย   แผนกการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2563
 5.การขอยื่นคำร้องขาดสอบ


1. ยื่นคำร้องขาดสอบ (Examination Petition) Click

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2563
        Contact : แผนกวิชาการ