Academic Calendar (ปฏิทินการศึกษา)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Documents and forms Download

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.แจ้งนัด:รับชุดนักศึกษาใหม่
สำหรับนักศึกษาใหม่>>ที่มีนัดหมายรับชุดนักศึกษากับทางร้านทรงสมัยราชเทวี ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ให้นำใบนัดมาติดต่อขอรับชุดนักศึกษาได้ที่ ห้อง 2308 เวลา 11.00 - 15.00 น. ซึ่งทางร้านจะมาบริการแจกชุดให้กับนักศึกษาที่วิทยาลัยเพียงวันที่นัดเท่านั้น!!หากนักศึกษาคนใดไม่สามารถมารับชุดได้ในวันที่นัด ให้ติดต่อรับชุดนักศึกษาได้ที่ร้านทรงสมัยราชเทวี(สำนักงานใหญ่) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร ติดต่อคุณขวัญใจ โทร.081-647-2555
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2560
 2.กำหนดการรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558-2559
แจ้งกำหนดการรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 17 สามารถคลิกดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้
*จดหมายแจ้ง
*กำหนดการพิธีรับปริญญาบัตร
*ระเบียบปฏิบัติในการเข้าพิธีรับปริญญาบัตร
*ระเบียบการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 3.กำหนดการวัดตัว/เช่าชุดครุยวิทยฐานะ
สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ในรุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ให้มาวัดตัว/ตัดชุดหรือเช่าชุดครุยวิทยฐานะ ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้
**คลิกดูรายละเอียด**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2559
 4.แจ้งการรับเอกสาร Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในรอบที่ 1-2 ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
รุ่นที่ 17
ปีการศึกษา 2558 - 2559 ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 407-409 ได้ตั้งแต่บัดนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 1**
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 2**
**ตรวจสอบรายชื่อรับTranscript รอบที่ 3**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2559
 5.การรับใบแจ้งยอดการเพิ่ม/ถอนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2559
นักศึกษาที่มีการเพิ่ม / ถอนรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มกราคม 2560 ให้มารับใบแจ้งยอดการชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ที่สำนักบัญชีและการเงิน ห้อง 201 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:30 - 16:00 น. และจะต้องชำระเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
หากนักศึกษาชำระเงินเกินกว่าวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ