รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้

Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System
(TH) ll (ENG)

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.วิชา การประกอบอาหารญี่ปุ่น 1 (วิชาเอกเลือกหรือวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษา 2/2563) หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2563
 2.การรับใบประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน KM3401 Japanese Cuisine 1

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2563
 3.แจ้งการเปลี่ยนแปงห้องเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2563
 4.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
** เฉพาะนักศึกษาที่มีรูปนักศึกษาในระบบ reg. แล้วเท่านั้น **
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2563
 5.ตารางเรียนวิชา KM1201 Inspiration to Culinary Profession ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รหัสนักศึกษา 20)

โปรดตรวจสอบกลุ่มเรียนได้ที่เมนู ?ตารางเรียน/สอบ? และตรวจสอบห้องเรียนของคุณได้ที่ link ด้านล่าง;

* กลุ่มและห้องเรียน วิชา KM1201 KM1201 Inspiration to Culinary Profession *
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2563
        Contact : แผนกวิชาการ