Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.แจ้งรับป้ายชื่อ: สำหรับนักศึกษาใหม่ เข้าเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้มาติดต่อขอรับป้ายชื่อ ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ภายในวันและเวลาทำการ
**ตรวจสอบรายชื่อ**
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2561
 2.แจ้งเตือน : นักศึกษาค้างชำระ 2/2560
นักศึกษาที่มีแจ้ง "ค้างชำระ" ในระบบลงทะเบียน (Reg.) กรุณาติดต่อแผนกการเงิน ห้อง 201 สำนักบัญชีและการเงิน ด่วนที่สุด! ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:30-16:30 น. ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบลงทะเบียน (Reg.) และไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ได้
ประกาศโดย   สำนักบัญชีและการเงิน   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2561
 3.แจ้งรับบัตรนักศึกษาใหม่ สำหรับ น.ศ.รหัสขึ้นต้น 172 (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ)
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 172 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ให้มาติดต่อขอรับได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2561
 4.แจ้งรับเอกสารจบการศึกษา รุ่นที่ 18 (ยื่นขอจบฯ รอบเทอม 1 ปี 2560)
ตามที่ท่านได้ยื่นแบบขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ สภาวิทยาลัยดุสิตธานี มีมติอนุมัติให้ท่านเป็นผู้สำเร็จการศึกษา แล้ว
ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียน ห้อง 409 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
และหากท่านไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการขอรับเอกสาร Transcript และ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาแทนท่านได้ โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายื่นขอรับเอกสารดังกล่าว
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีชื่อรับ Transcript ในรอบนี้ ทางแผนกทะเบียนจะประกาศรายชื่อให้ทราบในรอบถัดไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ