หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตระยะเวลาศึกษา (ปี)เกรดที่จบ
  ระดับการศึกษา : ต่างสถาบัน   
  หลักสูตร : -   
  5301 : -04 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  210110002 : การจัดการโรงแรม1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   
  210110053-55 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร   
  210120053-55 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2553)1484 2.00
  210120059 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการท่องเที่ยว   
  210130053-55 : การจัดการท่องเที่ยว (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม   
  210150059 : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการไมซ์และอิเว็นต์   
  210160053-55 : การจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  210120053 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2553)1484 2.00
  210150054-55 : การจัดการสปา (2554)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ เทียบโอน)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  280110053-55 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร   
  280120059 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร   
  280120053-55 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการท่องเที่ยว   
  280130053-55 : การจัดการท่องเที่ยว (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม   
  280150054-55 : การจัดการสปา (2554)1484 2.00
  280150059 : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการการประชุมและงานมหกรรม   
  280160053-55 : การจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (2553)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : International Program (Full Time Program)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  310110053 : Hotel and Resort Management (2553)1474 2.00
  310110055 : Hotel and Resort Management (2555)1494 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร   
  310120053 : Kitchen and Restaurant Management1484 2.00
  หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ   
  310120054 : Culinary Arts and Restaurant Management (2554)1484 2.00
  310120056 : Culinary Arts and Restaurant Management (2556)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : Internation Program (Transfer Full Time Program)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  330110053 : Hotel and Resort Management1474 2.00
  330110055 : Hotel and Resort Management (Ecole hoteliere de Lausanne)1554 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร   
  330120053 : Kitchen and Restaurant Management1484 2.00
  330120054 : Culinary Arts and Restaurant Management (2554)1484 2.00
  330120056-55 : Culinary Arts and Restaurant Management (2554)1514 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  60115352 : การจัดการโรงแรม (2552)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  61110053 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร   
  61120059 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร   
  61120053 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2553)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ต่างสถาบัน)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  666153 : ต่างสถาบัน (สำนักวิชาการ) (2553)148 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร   
  หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ   
  7011053 : งานบริการส่วนหน้า (2553)01 1.00
  7012053 : การประกอบอาหารตะวันตก-ไทย (2553)01 1.00
  7013053 : การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ (2553)01 2.00
  7013057 : บาร์เทนเดอร์ (2557)01 2.00
  7011057 : พนักงานต้อนรับ (2557)01 1.00
  7013059 : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2559)01 1.00
  7014059 : การปฏิบัติงานและการจัดการบาร์ (2559)01 1.00
  7012059 : การประกอบอาหารตะวันตก-ไทย (2559)01 1.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ