กิจกรรมที่สามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
เลือกกิจกรรมผู้รับผิดชอบช่วงวันที่ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้ช่วงเวลาของกิจกรรม
ปีการศึกษา : 2/2563
สมัครเข้าร่วม220464บริจาคโลหิตแผนกพัฒนาและบริการนักศึกษา10/3/2564 - 22/4/256422/4/2564 - 22/4/2564
รายละเอียด 
อ.ที่ปรึกษา 
สมัครเข้าร่วม020664ถวายพระพรเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๖๔แผนกกิจกรรมและกีฬา11/3/2564 - 2/6/25642/6/2564 - 2/6/2564
รายละเอียด 
อ.ที่ปรึกษา 
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ