ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)เล่มคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2564
(Student Handbook 2021)

Thai Program for ID.19-21 ll International Program for ID.17-21


DTC System Manual


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.รับบัตรนักศึกษาและป้ายชื่อ

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2565
 2.LINE Group สำหรับเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564** LINE Group สำหรับเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (Update LA4501 / ILA | 12/01/2022) **
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2565
 3.กำหนดการเรียนคาบสาธิต (Demo Class) วิชาปฏิบัติการครัว ผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564**กำหนดการเรียนคาบสาธิต วิชาปฏิบัติการครัว (หลักสูตรไทย) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 **
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2565
 4.การรับและจัดส่งหนังสือเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศโดย    กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2564
 5.กำหนดวันฝึกซ้อมและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2564
 6.LINE Group สำหรับเข้าเรียน [เฉพาะรายวิชาการจัดการครัวฯ หลักสูตรภาษาไทย] ภาคการศึกษาที่ 2/2564** LINE Group สำหรับเข้าเรียน [เฉพาะรายวิชาการจัดการครัวฯ] ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 **
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2564
 7.แผนการศึกษา (ปรับปรุงใหม่) ภาคการศึกษาที่ 2-2564 (หลักสูตรภาษาไทย)


* 1) แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (ชั้นปีที่ 1-4) *

* 1.1) แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวฯ ID.19 ผู้ขอเลื่อนฝึก SFT ไปชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาสุดท้าย *

* 2) แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ชั้นปีที่ 1-4) *

* 3) แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ชั้นปีที่ 1-4) *** วิชาเอกเลือกและวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 **
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   10 ธันวาคม 2564
 8.กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ธันวาคม 2564
 9.การเรียนชดเชยวิชาปฏิบัติการครัว ภาคการศึกษาที่ 2-2563


* ประกาศที่ 087/2564 เรื่อง การเรียนชดเชยวิชาปฏิบัติการครัว ภาคการศึกษาที่ 2-2563 ตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 ** กำหนดตารางเรียน Make-up Class *
ประกาศโดย   วิทยาลัยดุสิตธานี   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2564
 10.ข้อมูลติดต่อ Official Line (IT & Blended Learning Support)

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2564
 11.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811-3 ต่อ 531,535