ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2566
(Student Handbook 2023)

Thai Program for ID.19-21
Thai Program for ID.22
-----------------
International Program for ID.17-21
International Program for ID.22


DTC System Manual


Online Registration Process on the Educational Service System


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศการจัดการเรียนวิชา LA1301, LA1302, LA2302, LA2402 และ LA3404 ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2566
 2.พิธีประสาทปริญญาบัตร
วิทยาลัยดุสิตธานี กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2564-2565 ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2565
 3.วิชาเอกเลือก และเลือกเสรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรไทย, กรุงเทพ)

* วิชาเอกเลือก และเลือกเสรี ภาคการศึกษาที่ 2-2565 (หลักสูตรไทย ได้แก่ ไฟล์เอกสารหมายเลข 002) *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2565
 4.แผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 และจุดสังเกตประกอบการลงทะเบียนเรียน (วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ)


* 1. แผนการศึกษา เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษที่ 2-2565 (หลักสูตรไทย ได้แก่ ไฟล์เอกสารหมายเลข 001-006) *
* 2. แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาเลื่อนฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2-2565 ID.20 CA Plan 2 (หลักสูตรไทย) *
* 3. รายวิชาที่เปิดในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรไทย) *
* 4. แนวทางการลงทะเบียน รายวิชาเอกเลือก (Cluster) ID.21 CA1-1 to CA1-8 (หลักสูตรไทย) *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   10 ธันวาคม 2565
 5.Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

* 1. Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 *
* 2. Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตรภาคภาษาไทย *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการและคณาจารยฺ   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2565
 6.ข้อมูลติดต่อ Official Line (IT & Blended Learning Support)

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2564
 7.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811 ต่อ 537, แผนกทะเบียน 02-361-7811 ต่อ 534,535