ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)เล่มคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2564
(Student Handbook 2021)

Thai Program for ID.19-21 ll International Program for ID.17-21


DTC System Manual


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ: กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565


*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดและประเมินผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2565
 2.Inspiration Hospitality Leadership Schedule for International Program (ID.22) - IHS1101 course


ประกาศโดย   International Program   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
 3.Postponement of registration for the International Program Semester 1 of the Academic Year 2022

ประกาศโดย   Academic Planning Unit   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2565
 4.Study Plan of semester 1/2022 and the helpful information for registration (Int'L program).


* 01 IHM, TIHM study Plan for registration of semester 1-2565 (International Program || Updated 05-08-2022) *
* 02 ICA, TICA study Plan for registration of semester 1-2565 (International Program || Updated 05-08-2022) *
ประกาศโดย   Academic Planning Unit   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2565
 5.รายวิชาเลือกเสรีและวิชาเอกเลือก หลักสูตรภาคภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2565


** รายวิชาเลือกเสรีและวิชาเอกเลือก หลักสูตรภาคภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2565 **

** Major and Free Elective courses for the International Program Semester 1 of the Academic Year 2022 **
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2565
 6.(Update!) ข้อมูลประกอบการเข้าเรียนวิชา KM1201 Inspiration to Culinary Profession ภาคการศึกษ 1-2565

* (Update !! 26-07-2022) ข้อมูลประกอบการเข้าเรียนวิชา KM1201 Inspiration to Culinary Profession ภาคการศึกษที่ 1-2565 *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2565
 7.มูฟไปข้างหน้าด้วยกัน ด้วย Moodle 4.0!

ประกาศโดย   Web and Mobile Technology   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2565
 8.การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2565
 9.การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน


*ลิ้งค์ หลักสูตรไทยกำหนดการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน*
*Link International Program Intensive Couse*
ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2565
 10.Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

* Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการและคณาจารยฺ   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2565
 11.ประกาศ การจัดการเรียนการสอน บล็อก 7-10 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2565
 12.ข้อมูลติดต่อ Official Line (IT & Blended Learning Support)

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2564
 13.รับเอกสารสำเร็จการศึกษาเทอม 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย   Registration   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2565
 14.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
 15.แผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 และจุดสังเกตประกอบการลงทะเบียนเรียน


* แผนการศึกษา เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษที่ 1-2565 (หลักสูตรไทย ได้แก่ ไฟล์เอกสารหมายเลข 01-05) *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการและคณาจารย์   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2565
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811-3 ต่อ 531,535