รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้

Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System
(TH) ll (ENG)

Procedure of a G-Mail registration for Student
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการพิเศษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564


* ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ Click *
ประกาศโดย   แผนกวัดผล   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2563
 2.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
** เฉพาะนักศึกษาที่มีรูปนักศึกษาในระบบ reg. แล้วเท่านั้น **
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2563
 3.แนวปฏิบัติว่าด้วยการแต่งกาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563*แนวปฏิบัติว่าด้วยการแต่งกาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563*
ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2563
        Contact : แผนกวิชาการ