ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)เล่มคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2564
(Student Handbook 2021)

Thai Program for ID.19-21 ll International Program for ID.17-21


DTC System Manual


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.(สำคัญ) ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเรียนและตารางเรียน วิชา HM1102 และ HM1203

* 01 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา กลุ่มเรียน ตารางเรียน และผู้สอน รายวิชา HM1102 *
* 02 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา กลุ่มเรียน ตารางเรียน และผู้สอน รายวิชา HM1203 *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการและคณาจารย์   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2565
 2.แผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 และจุดสังเกตประกอบการลงทะเบียนเรียน


* แผนการศึกษา เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษที่ 1-2565 (หลักสูตรไทย ได้แก่ ไฟล์เอกสารหมายเลข 01-05) *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการและคณาจารย์   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2565
 3.ข้อมูลประกอบการเข้าเรียนวิชา KM1201 Inspiration to Culinary Profession ภาคการศึกษที่ 1-2565
ตัดต่อสร้าง Bloggif
* ข้อมูลประกอบการเข้าเรียนวิชา KM1201 Inspiration to Culinary Profession ภาคการศึกษที่ 1-2565 *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการและคณาจารย์   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2565
 4.กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2565
 5.การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน


*ลิ้งค์ หลักสูตรไทยกำหนดการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน*
*Link International Program Intensive Couse*
ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2565
 6.Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

* Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการและคณาจารยฺ   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2565
 7.ประกาศ การจัดการเรียนการสอน บล็อก 7-10 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2565
 8.LINE Group สำหรับเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564** LINE Group สำหรับเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (Update IFM1205 | 25/05/2022) **
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2565
 9.LINE Group สำหรับเข้าเรียน [เฉพาะรายวิชาการจัดการครัวฯ หลักสูตรภาษาไทย] ภาคการศึกษาที่ 2/2564** LINE Group สำหรับเข้าเรียน [เฉพาะวิชาครัวฯ] ภาคการศึกษาที่ 2/2564 | Update KM4208 B5G3 Page 31 **
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2564
 10.ข้อมูลติดต่อ Official Line (IT & Blended Learning Support)

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2564
 11.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811-3 ต่อ 531,535