Welcome Package


Student Handbook


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฏิบัติการภาคสนาม


ประกาศโดย   ศูนย์พัฒนาอาชีพ   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2567
 2.แบบสำรวจเข้าร่วมกิจกรรม DEK' 67
ขอความร่วมมือ นักศึกษาตอบแบบสำรวจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่
(** เฉพาะนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 24 เท่านั้น **)


ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2567
 3.บริการให้คำปรึกษา


ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2567
 4.ประกาศ: กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา


*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดและประเมินผล   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2567
 5.กำหนดการ CA1301 Inspiration to Culinary Professtion (30 ก.ค. - 2 ส.ค. 67) (กรุงเทพฯ)
* [สำคัญ] LINE QR CODE และ กำหนดการเรียน CA1301 Inspiration to Culinary Professtion*


ประกาศโดย   สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2567
 6.คู่มือการใช้งานระบบ Registration Services
*คู่มือการใช้งานระบบ Registration Services*

ประกาศโดย   Digital Learning   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2567
 7.เชิญนักศึกษาตอบแบบสำรวจ Student Barometer (ลุ้นรับรางวัลจาก THE-ICE)

ประกาศโดย   วิทยาลัยดุสิตธานี   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2567
 8.กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2567
 9.รับชุดนักศึกษาและชุดปฏิบัติการ (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2567
 10.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวางแผนวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผลและประเมินผล) (กรุงเทพฯ)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811 ต่อ 537, แผนกทะเบียน 02-361-7811 ต่อ 534,535