ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)เล่มคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2564
(Student Handbook 2021)

Thai Program for ID.19-21 ll International Program for ID.17-21


DTC System Manual


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ: กำหนดการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564


*วิธีการประเมิน ดูตามลิงค์*
ประกาศโดย   แผนกวัดและประเมินผล   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2565
 2.กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2565
 3.ประกาศ การจัดการเรียนการสอน บล็อก 7-10 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2565
 4.LINE Group สำหรับเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564** LINE Group สำหรับเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (Update IFM1205 | 25/05/2022) **
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2565
 5.LINE Group สำหรับเข้าเรียน [เฉพาะรายวิชาการจัดการครัวฯ หลักสูตรภาษาไทย] ภาคการศึกษาที่ 2/2564** LINE Group สำหรับเข้าเรียน [เฉพาะวิชาครัวฯ] ภาคการศึกษาที่ 2/2564 | Update KM4208 B5G3 Page 31 **
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2564
 6.Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

* Welcome Package (Thai Program) *
* Welcome Package (International Program) *
ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 7.ข้อมูลติดต่อ Official Line (IT & Blended Learning Support)

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2564
 8.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811-3 ต่อ 531,535