ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2566
(Student Handbook 2023)

Thai Program for ID.19-21
Thai Program for ID.22
-----------------
International Program for ID.17-21
International Program for ID.22


DTC System Manual


Online Registration Process on the Educational Service System


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเลือก Cluster ID.21 สาขาโรงแรม (HM1, HM2, THM) และสาขาครัวฯ (CA2-1 ถึง CA2-7, TCA)

* ประกาศวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ 015/2566 เรื่อง การลงทะเบียนเลือกกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ หรือกลุ่มวิชาเอกเลือก (Cluster) *

ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2566
 2.วิชาเลือกเสรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรไทย วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ)

* วิชาเลือกเสรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรไทย ได้แก่ ไฟล์เอกสารหมายเลข 007) *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2566
 3.แผนการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2565 (3/65) และจุดสังเกตประกอบการลงทะเบียนเรียน (วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ)


* 1. แผนการศึกษา เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรไทย ได้แก่ ไฟล์เอกสารหมายเลข 001-004) *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2566
 4.ประกาศการจัดการเรียนวิชา LA1301, LA1302, LA2302, LA2402 และ LA3404 ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2566
 5.Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

* 1. Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 *
* 2. Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตรภาคภาษาไทย *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการและคณาจารยฺ   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2565
 6.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811 ต่อ 537, แผนกทะเบียน 02-361-7811 ต่อ 534,535