หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตระยะเวลาศึกษา (ปี)เกรดที่จบ
  ระดับการศึกษา : ต่างสถาบัน   
  หลักสูตร : -   
  5301 : -04 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ)   
  หลักสูตร : -   
  210130059 : การจัดการท่องเที่ยว (2559)1484 2.00
  210170060 : นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2560)1264 2.00
  00 : 100000218704 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  210110062 : การจัดการโรงแรม (2562)1334 2.00
  210110002 : การจัดการโรงแรม1484 2.00
  210110062 : การจัดการโรงแรม (2562)04 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   
  210110053-55 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2553)1484 2.00
  210110059 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร   
  210120053-55 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2553)1484 2.00
  210120059 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2559)1484 2.00
  210120062 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2562)1434 2.00
  หลักสูตร : การจัดการท่องเที่ยว   
  210130053-55 : การจัดการท่องเที่ยว (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม   
  210150059 : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการการประชุมและงานมหกรรม   
  210160059 : การจัดการนิทรรศการและการประชุม (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการไมซ์และอิเว็นต์   
  210160053-55 : การจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  210120053 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2553)1484 2.00
  210150054-55 : การจัดการสปา (2554)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ปกติ เทียบโอน)   
  หลักสูตร : -   
  280170060 : นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2560)1264 2.00
  280110062 : การจัดการธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ (2562)1334 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  280110062 : การจัดการโรงแรม (2562)1334 2.00
  280110053-55 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร   
  280120059 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   
  280110059 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร   
  280120053-55 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2553)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร   
  280120062 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2561)1434 2.00
  หลักสูตร : การจัดการท่องเที่ยว   
  280130053-55 : การจัดการท่องเที่ยว (2553)1484 2.00
  280130059 : การจัดการท่องเที่ยว (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม   
  280150054-55 : การจัดการสปา (2554)1484 2.00
  280150059 : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการการประชุมและงานมหกรรม   
  280160053-55 : การจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (2553)1484 2.00
  280160059 : การจัดการนิทรรศการและการประชุม (2559)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : International Program (Full Time Program)   
  หลักสูตร : -   
  310120060 : ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (2560)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  310110053 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) (2553)1474 2.00
  310110055 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2555)1494 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   
  310110060 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2560)1374 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร   
  310120053 : Kitchen and Restaurant Management1484 2.00
  หลักสูตร : ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)   
  310120061 : ศิลปะการประกอบอาหารมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (2561)1364 2.00
  หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ   
  310120054 : ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (2554)1484 2.00
  310120056 : ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (2556)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : International Program (Transfer Full Time Program)   
  หลักสูตร : -   
  330120060 : ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) (2560)1484 2.00
  330120061 : ศิลปะการประกอบอาหารมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (2561)1364 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  330110053 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)1474 2.00
  330110055 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)1494 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   
  330110060 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2560)1374 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร   
  330120053 : Kitchen and Restaurant Management1484 2.00
  330120054 : ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) (2554)1484 2.00
  330120056-55 : ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) (2554)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  60115352 : การจัดการโรงแรม (2552)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  61110053 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2553)1484 2.00
  61110062 : การจัดการโรงแรม (2562)1334 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร   
  61120059 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2559)1484 2.00
  61120062 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2562)1434 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   
  61110059 : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2559)1484 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและภัตตาคาร   
  61120053 : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (2553)1484 2.00
  ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ต่างสถาบัน)   
  หลักสูตร : การจัดการโรงแรม   
  666153 : ต่างสถาบัน (การจัดการโรงแรม) (2553)0 2.00
  หลักสูตร : การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร   
  666154 : ต่างสถาบัน (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) (2562)0 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร   
  หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ   
  7011053 : งานบริการส่วนหน้า (2553)01 1.00
  7012053 : การประกอบอาหารตะวันตก-ไทย (2553)01 1.00
  7013053 : การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ (2553)01 2.00
  7013057 : บาร์เทนเดอร์ (2557)01 2.00
  7011057 : พนักงานต้อนรับ (2557)01 1.00
  7013059 : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2559)01 1.00
  7014059 : การปฏิบัติงานและการจัดการบาร์ (2559)01 1.00
  7012059 : การประกอบอาหารตะวันตก-ไทย (2559)01 1.00
  7017063 : ขนมอบและเบเกอรี่ (2563)01 2.00
        Contact : แผนกวิชาการ