โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : International Program (Full Time Program)
 หลักสูตร : ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 สาขาวิชา : ศิลปะการประกอบอาหารมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (2561)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 GENERAL EDUCATION COURSES    31 หน่วยกิต
 1.1 SCIENCE AND MATHEMATICS    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IMS2204 APPLIED STATISTICS
 APPLIED STATISTICS
3
IMS1302 INFORMATION SYSTEMS AND DIGITAL INNOVATION FOR BUSINESS
 INFORMATION SYSTEMS AND DIGITAL INNOVATION FOR BUSINESS
3

 1.2 LANGUAGE STUDIES    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILA1606 FRENCH 2
 FRENCH 2
3
ILA1605 FRENCH 1
 FRENCH 1
3
ILA1604 JAPANESE 2
 JAPANESE 2
3
ILA1603 JAPANESE 1
 JAPANESE 1
3
ILA1602 CHINESE 2
 CHINESE 2
3
ILA1601 CHINESE 1
 CHINESE 1
3
ILA2303 BUSINESS ENGLISH
 BUSINESS ENGLISH
3
ILA1102 BUSINESS THAI USAGE
 BUSINESS THAI USAGE
3
ILA1101 THAI USAGE FOR COMMUNICATION
 THAI USAGE FOR COMMUNICATION
3

 1.3 HUMANITIES    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHU3202 INTERCULTURAL STUDIES
 INTERCULTURAL STUDIES
3
IHU3205 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
3
IHU1101 DUSIT'S VALUES AND GRACIOUS HOSPITALITY
 DUSIT'S VALUES AND GRACIOUS HOSPITALITY
1

 1.4 SOCIAL SCIENCES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ISS2105 PRINCIPLES OF LAW
 PRINCIPLES OF LAW
3
ISS1101 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
3

 2 PROFESSIONAL COURSES    87 หน่วยกิต
 2.1 BUSINESS CORE COURSES    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IBA2205 ECONOMICS FOR CREATIVE ECONOMY
 ECONOMICS FOR CREATIVE ECONOMY
3
IHM1102 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
2
IBA4108 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
3
IBA4207 STRATEGIC MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP FOR HOSPITALITY
 STRATEGIC MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP FOR HOSPITALITY
3
IBA3206 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3
IBA2204 MANAGING HUMAN CAPITAL
 MANAGING HUMAN CAPITAL
3
IBA2203 CREATIVE MARKETING FOR HOSPITALITY
 CREATIVE MARKETING FOR HOSPITALITY
3
IBA2202 BUSINESS ACCOUNTING AND FINANCE
 BUSINESS ACCOUNTING AND FINANCE
3
IBA2201 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
3

 2.2 MAJOR REQUIRED COURSES    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHM3102 RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT
 RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT
3
IHM2101 INTRODUCTION TO RESTAURANT AND BAR OPERATIONS
 INTRODUCTION TO RESTAURANT AND BAR OPERATIONS
3
IFM4213 COFFEE SHOP OPERATIONS
 COFFEE SHOP OPERATIONS
6
IFM3104 CATERING AND BANQUET OPERATIONS
 CATERING AND BANQUET OPERATIONS
3
IFM3103 MENU PLANNING AND CATERING CONTROL
 MENU PLANNING AND CATERING CONTROL
3
IFM3212 DECORATIVE SUGAR WORK, DECORATIVE CHOCOLATE WORK, INNOVATIVE DESSERTS
 DECORATIVE SUGAR WORK, DECORATIVE CHOCOLATE WORK, INNOVATIVE DESSERTS
3
IFM2211 ARTS OF THAI CUISINE
 ARTS OF THAI CUISINE
3
IFM2210 YEAST GOODS, BREADS, VIENNOISERIES, HOT AND COLD DESSERTS
 YEAST GOODS, BREADS, VIENNOISERIES, HOT AND COLD DESSERTS
3
IFM1206 BASIC PASTRY PREPARATION, CAKES AND GATEAUX ITEMS
 BASIC PASTRY PREPARATION, CAKES AND GATEAUX ITEMS
3
IFM2208 GARDE MANGER FOR CATERING OPERATIONS
 GARDE MANGER FOR CATERING OPERATIONS
2
IFM2207 ADVANCED SEAFOOD, FOWL AND MEAT COOKERY
 ADVANCED SEAFOOD, FOWL AND MEAT COOKERY
3
IFM2209 TABLE D'HOTE AND A LA CARTE MENU PRODUCTION
 TABLE D'HOTE AND A LA CARTE MENU PRODUCTION
3
IFM1201 INTRODUCTION TO CULINARY ARTS AND COOKERY CAREER
 INTRODUCTION TO CULINARY ARTS AND COOKERY CAREER
3
IFM1202 STOCKS, SOUPS AND SAUCES PRODUCTION
 STOCKS, SOUPS AND SAUCES PRODUCTION
2
IFM1203 SALADS, HORS D'OEUVRE AND SANDWICHES
 SALADS, HORS D'OEUVRE AND SANDWICHES
2
IFM1204 GRAINS, RICE AND PULSES, CHEESE AND DAIRY MENU ITEMS, VEGETABLE COOKERY
 GRAINS, RICE AND PULSES, CHEESE AND DAIRY MENU ITEMS, VEGETABLE COOKERY
3
IFM1101 HYGIENE AND SANITATION FOR FOOD PRODUCTION
 HYGIENE AND SANITATION FOR FOOD PRODUCTION
2
IFM1205 FUNDAMENTALS OF SEAFOOD, POULTRY AND MEAT COOKERY
 FUNDAMENTALS OF SEAFOOD, POULTRY AND MEAT COOKERY
3
IFM1102 CULINARY NUTRITION
 CULINARY NUTRITION
2

 2.3 MAJOR ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IFM4306 WORLD CUISINES
 WORLD CUISINES
3
IFM4308 FOOD STYLING AND PHOTOGRAPHY
 FOOD STYLING AND PHOTOGRAPHY
3
IFM4307 SPECIAL DIETARY COOKERY
 SPECIAL DIETARY COOKERY
3
IFM4303 ARTS OF THAI DESSERT
 ARTS OF THAI DESSERT
3
IFM4305 ADVANCED SAUCE PREPARATIONS, ARTS OF CHARCUTERIE
 ADVANCED SAUCE PREPARATIONS, ARTS OF CHARCUTERIE
3
IFM4304 CONTEMPORARY CUISINE
 CONTEMPORARY CUISINE
3
IFM4302 WINE SCIENCE
 WINE SCIENCE
3
IFM4301 RESTAURANT FINANCIAL ACCOUNTING
 RESTAURANT FINANCIAL ACCOUNTING
3

 3 FREE ELECTIVE    6 หน่วยกิต
 4 SUPERVISED FIELD TRAINING    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IFM3901 SUPERVISED FIELD TRAINING (WESTERN CUISINE)
 SUPERVISED FIELD TRAINING (WESTERN CUISINE)
3
IFM3902 SUPERVISED FIELD TRAINING (PASTRY AND BAKERY)
 SUPERVISED FIELD TRAINING (PASTRY AND BAKERY)
3
IFM4901 SUPERVISED FIELD TRAINING (THAI CUISINE)
 SUPERVISED FIELD TRAINING (THAI CUISINE)
3
IFM4902 SUPERVISED FIELD TRAINING (RESTAURANT AND KITCHEN MANAGEMENT)
 SUPERVISED FIELD TRAINING (RESTAURANT AND KITCHEN MANAGEMENT
3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ