โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : International Program (Transfer Full Time Program)
 หลักสูตร : -
 สาขาวิชา : ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) (2560)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 GENERAL EDUCATION COURSES    32 หน่วยกิต
 1.1 SCIENCE AND MATHEMATICS    8 หน่วยกิต
 1.2 LANGUAGE STUDIES    12 หน่วยกิต
 1.3 HUMANITIES    6 หน่วยกิต
 1.4 SOCIAL SCIENCES    6 หน่วยกิต
 2 PROFESSIONAL COURSES    104 หน่วยกิต
 2.1 CORE COURSES    33 หน่วยกิต
 2.2 MAJOR REQUIRED    71 หน่วยกิต
 3 FREE ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
 4 SUPERVISED FIELD TRAINING    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LFM3902 SUPERVISED FIELD TRAINING (WESTERN CUISINE)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การประกอบอาหารตะวันตก)
1.5
LFM3903 SUPERVISED FIELD TRAINING (PASTRY AND BAKERY)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (เพสตรี้และเบเกอรี่)
1.5
LFM4902 SUPERVISED FIELD TRAINING (THAI CUISINE)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การประกอบอาหารไทย)
1.5
LFM4903 SUPERVISED FIELD TRAINING (KITCHEN MANAGEMENT)
 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การจัดการครัว)
1.5
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ