โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : International Program (Transfer Full Time Program)
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
 สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (2560)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 0 INTENSIVE COURSES
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILA1202 BASIC ENGLISH I
 BASIC ENGLISH I
0
ILA1201 INTENSIVE ENGLISH
 ภาษาอังกฤษปรับพื้ยนฐาน
0
IMS1101 INTENSIVE MATHEMATICS
 INTENSIVE MATHEMATICS
0
ILA1203 BASIC ENGLISH II
 BASIC ENGLISH II
0

 1 GENERAL EDUCATION COURSES    31 หน่วยกิต
 1.1 SCIENCE AND MATHEMATICS    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IMS1302 INFORMATION SYSTEMS AND DIGITAL INNOVATION FOR BUSINESS
 INFORMATION SYSTEMS AND DIGITAL INNOVATION FOR BUSINESS
3
IMS2203 APPLIED STATISTICS
 APPLIED STATISTICS
3

 1.2 LANGUAGE COURSES    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILA2303 BUSINESS ENGLISH
 BUSINESS ENGLISH
3
ILA1101 THAI USAGE FOR COMMUNICATION
 THAI USAGE FOR COMMUNICATION
3
ILA1102 BUSINESS THAI USAGE
 BUSINESS THAI USAGE
3

 1.3 HUMANITIES COURSES    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHU3205 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
3
IHU3202 INTERCULTURAL STUDIES
 INTERCULTURAL STUDIES
3
IHU1101 DUSIT'S VALUES AND GRACIOUS HOSPITALITY
 DUSIT'S VALUES AND GRACIOUS HOSPITALITY
1

 1.4 SOCIAL SCIENCES    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ISS3105 PRINCIPLES OF LAW
 PRINCIPLES OF LAW
3
ISS1101 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
 PRINCIPLES OF COMMUNICATION
3
IBA2116 ECONOMIC FOR CREATIVE ECONOMY
 ECONOMIC FOR CREATIVE ECONOMY
3
IBA4122 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
 BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY
3

 2 SPECIALIZED COURSES    90 หน่วยกิต
 2.1 BUSINESS CORE COURSES    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IBA4120 FINANCIAL MANAGEMENT
 FINANCIAL MANAGEMENT
3
IBA3118 SUPERVISORY AND MANAGERIAL SKILLS DEVELOPMENT
 SUPERVISORY AND MANAGERIAL SKILLS DEVELOPMENT
3
IBA2115 MANAGING HUMAN CAPITAL
 MANAGING HUMAN CAPITAL
3
IBA2113 BUSINESS ACCOUNTING
 BUSINESS ACCOUNTING
3
IBA4121 STRATEGIC MANAGEMENT
 STRATEGIC MANAGEMENT
3
IBA4117 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
 BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY
3
IBA2114 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3
IBA2111 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
3

 2.2 MAJOR REQUIRED COURSES    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHM4318 HOTEL AND RESORT MANAGEMENT
 HOTEL AND RESORT MANAGEMENT
3
IHM3315 HOTEL FINANCIAL ACCOUNTING
 HOTEL FINANCIAL ACCOUNTING
3
IHM3314 INNOVATIVE HOTEL SALES AND MARKETING
 INNOVATIVE HOTEL SALES AND MARKETING
3
IHM1402 CULINARY ARTS
 CULINARY ARTS
4
IHM1312 HOUSEKEEPING OPERATIONS
 HOUSEKEEPING OPERATIONS
4
IHM1311 FRONT OFFICE OPERATIONS
 FRONT OFFICE OPERATIONS
4
IHM1213 FOOD AND BEVARAGE SERVICE AND OPERATIONS
 FOOD AND BEVARAGE SERVICE AND OPERATIONS
4
IHM3216 RESTAURANT MANAGEMENT
 RESTAURANT MANAGEMENT
3
IHM1102 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
 INTRODUCTION TO THE HOSPITALITY INDUSTRY
2
IHM3214 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
3
IHM1211 BEVERAGE AND BAR OPERATIONS
 BEVERAGE AND BAR OPERATIONS
3

 2.3 MAJOR ELECTIVE COURSES    30 หน่วยกิต
 2.3.1 MAJOR CONCENTRATION COURSES    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHM3319 REVENUE MANAGEMENT
 REVENUE MANAGEMENT
3
IHM3601 MEETING, INCENTIVE, CONVENTION AND EXHIBITION MANAGEMENT
 MEETING, INCENTIVE, CONVENTION AND EXHIBITION MANAGEMENT
3
ILA3503 PROFESSIONAL ENGLISH FOR HOTEL AND RESORT
 PROFESSIONAL ENGLISH FOR HOTEL AND RESORT
3
IHM4313 FACILITIES MAINTENANCE
 FACILITIES MAINTENANCE
3
IHM4212 WINE SCIENCE
 WINE SCIENCE
3
IHM3317 HOTEL INFORMATION TECHNOLOGY
 HOTEL INFORMATION TECHNOLOGY
3
IHM4215 MENU PLANNING
 MENU PLANNING
3
IHM4502 HOTEL AND RESORT SENIOR PROJECT
 HOTEL AND RESORT SENIOR PROJECT
3
IBA4124 ENTREPRENEURSHIP
 ENTREPRENEURSHIP
3

 2.3.2 FOREIGN LANGUAGE COURSES    15 หน่วยกิต
 3 FREE ELECTIVE COURSES    6 หน่วยกิต
 4 SUPERVISED FIELD TRAINING    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IHM4902 MANAGERIAL INTERNSHIP
 MANAGERIAL INTERNSHIP
4
IHM2902 OPERATIONAL INTERNSHIP
 OPERATIONAL INTERNSHIP
6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ