โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
 สาขาวิชา : งานบริการส่วนหน้า (2553)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1  
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FO001 ENGLISH FOR HOTEL
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม
0
FO002 FRONT OFFICE OPERATIONS
 การปฏิบัติงานบริการส่วนหน้า
0
FO003 COMPUTER FOR FRONT OFFICE OPERATIONS
 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบริการส่วนหน้า
0
FO100 SUPERVISED FIELD TRAINING (FRONT OFFICE)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (งานบริการส่วนหน้า)
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ