โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
 สาขาวิชา : บาร์เทนเดอร์ (2557)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1  
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BT001 INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0
BT002 WINE INTRODUCITON
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มไวน์
0
BT003 KNOWLEDGE AND TECHNIQUES FOR BEVERAGE MIXING
 ความรู้และเทคนิคการผสมเครื่องดี่ม
0
BT004 BAR SERVICE OPEATIONS AND DESIGNED
 การออกแบบบาร์ การดำเนินงานและการบริการ
0
BT005 BEVERAGE PLANING AND COST CONTROL
 การวางแผนรายการเครื่องดื่มและการควบคุมเครื่องดื่ม
0
BT100 SUPERVISED FIELD TRAINING (BARTENDER)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (บาร์เทนเดอร์)
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ