โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
 สาขาวิชา : พนักงานต้อนรับ (2557)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1  
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEC200 Core and Generic Competencies Test
 แบบวัดสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
0
AEC201 Attitude Test
 แบบวัดเจตคติต่องาน
0
AEC202 English Proficiency Test
 แบบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ