โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : อุตสาหกรรมบริการ
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
 สาขาวิชา : การปฏิบัติงานและการจัดการบาร์ (2559)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1  
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BO001 ENGLISH FOR BARTENDER
 ภาษาอังกฤษสำหรับบาร์เทนเดอร์
0
BO002 INTRODUCTION TO FOOD AND BEVERAGE SERVICE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0
BO003 BEVERAGE PLANNING AND COST CONTROL
 การวางแผนรายการเครื่องดื่มและการควบคุมต้นทุน
0
BO004 BARTENDER
 บาร์เทนเดอร์
0
BO100 SUPERVISED FIELD TRAINING (BAR OPERATIONS AND MANAGEMENT)
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (การปฏิบัติงานและการจัดการบาร์)
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
        Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ