ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)เล่มคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2565
(Student Handbook 2022)

Thai Program for ID.19-22 ll International Program for ID.17-22


DTC System Manual


Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.รับสมัครนักศึกษาปัจจุบันที่จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2565
 2.ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2565
 3.ประกาศ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์ COVID-19

* ประกาศ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับภาษาไทย) *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2565
 4.ประกาศการจัดการเรียนวิชา LA1301, LA1302, LA2302, LA2402, LA3404 และ MS1204 ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการ   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2565
 5.การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย   กิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2565
 6.Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

* Welcome Package สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 *
ประกาศโดย   แผนกวางแผนวิชาการและคณาจารยฺ   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2565
 7.ข้อมูลติดต่อ Official Line (IT & Blended Learning Support)

ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2564
 8.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811-3 ต่อ 531,535