Outlook for Student
(TH) ll (ENG)

Procedure of Student Information Recording on the Educational Service System
(TH) ll (ENG)

Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง
 1.ประกาศ: ชี้แจงเหตุนักศึกษาและผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยดุสิตธานี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

*ประกาศ: 018-2564 ชี้แจงเหตุนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019*
*ประกาศ: 019-2564 ชี้แจงเหตุผู้เข้าอบรมหลักสูตรระสั้นติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019*
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2564
 2.พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
 3.ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2564
 4.ข้อมูลติดต่อสำนักวิชาการ (แผนกวิชาการ แผนกทะเบียน และแผนกวัดผล)

ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
 5.ประกาศ: มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*ประกาศ: มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)*
ประกาศโดย   แผนกวิชาการ   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2564
        Contact : แผนกวิชาการ