ยื่นคำร้องออนไลน์
(Online Petition)คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2566
(Student Handbook 2023)

Thai Program for ID.19-21
Thai Program for ID.22
-----------------
International Program for ID.17-21
International Program for ID.22


DTC System Manual


Online Registration Process on the Educational Service System


Academic Calendar (EN)
ปฏิทินการศึกษา (ภาษาไทย)


รายการกิจกรรมที่เปิดให้ยื่นเรื่องเข้าร่วมได้
 
 

NEWS
  TOPICS
 1.How to log in and check the study timetable via REG system for new students ID.23 (Pathway Program)

* 1. Procedure of Student Information Recording DTC Education System (REG) - ENG *
* 2. How to log in to REG system and check the timetable - PW ENG *
ANNOUNCED BY   Academic Planning Unit   DATE ANNOUNCED   27 May 2023
 2.วิชาเลือกเสรี KM4501 Food Waste Management (B2G1) เปิดเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 66 (กรุงเทพฯ)

ANNOUNCED BY   Academic Planning Unit   DATE ANNOUNCED   26 May 2023
 3.Uniform pick-up for New Students Academic Year 2023
For students who have registered as Dusit Thani's students on November 5, 2022 and on February 25, 2023, your uniform pick-up date on Saturday June 24, 2023 from 09.00 hrs. - 16.00 hrs. at Srinakarin Hall
ANNOUNCED BY   Registration Department   DATE ANNOUNCED   26 May 2023
 4.Announcement: The Course Evaluations are available online


*Evaluation method*
ANNOUNCED BY   Assessment Dept.   DATE ANNOUNCED   22 May 2023
 5.Inspiring Hospitality Leadership Week during July 31 - Aug 4, 2023 (International Program - Bangkok)
Inspiring Hospitality Leadership Workshop

1st Year Students Date: July 31, 2023 - August 04, 2023 Venue: To be confirmed...
2nd Year Students Date: August 07, 2023 - August 11, 2023 Venue: Srinakarin Hall
From 08.30 hrs. - 09.00 hrs.- Registration
Dress code: Business casual
Organized by: International Programs

เตรียมพบกับงาน Inspiring Hospitality Leadership Workshop 2566

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 สถานที่:รอประกาศอีกครั้งเร็วๆนี้
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 สถานที่ ห้องศรีนครินทร์ฮอล์ล อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 09.00 น. จัดโดย หลักสูตรนานาชาติ

ANNOUNCED BY   International Programs   DATE ANNOUNCED   15 May 2023
 6.Study Plan for Summer Semester, AY 2022 and the helpful information for registration. (DTC Bangkok)


* 1. Study Plan for registration of Summer Semester, AY 2022 (International Program, please ref. by the attachment no. 005-006) *
ANNOUNCED BY   Academic Planning Unit   DATE ANNOUNCED   16 March 2023
 7.Academic Office contact (Academic Dept., Registration Dept. and Assessment Dept.) (DTC Bangkok)

ANNOUNCED BY   Academic Office   DATE ANNOUNCED   2 March 2021
        Contact : แผนกวิชาการ 02-361-7811 ต่อ 537, แผนกทะเบียน 02-361-7811 ต่อ 534,535